Συγκριτικά στοιχεία

Συγκριτικά στοιχεία Υδραυλικού & ηλεκτρ/νικού ανελκυστήρα

1. Οικοδομικά στοιχεία Στους υδραυλικούς ανελκυστήρες το μηχανοστάσιο δεν είναι απαραίτητο να βρίσκεται επάνω από το φρεάτιο ή σε επαφή μαζί του, όλες οι καταπονήσεις εφαρμόζονται στον πυθμένα ή στα πλευρικά στοιχεία του φρεατίου.

2. Κόστος εγκατάστασης Στην πλειοψηφία των εφαρμογών των Υδραυλικών ανελκυστήρων, δεν χρησιμοποιείται αντίβαρο, ή οποιοδήποτε άλλο βάρος αντιστάθμισης του ωφέλιμου φορτίου και του απόβαρου. Γι’ αυτό το λόγο οι κινητήρες που επιλέγονται είναι πολύ μεγαλύτερης ονομαστικής ισχύος από τους ανελκυστήρες τριβής. Η επιλογή μεγαλύτερης μονάδας ισχύος καθώς επίσης και η ύπαρξη του ανυψωτικού συγκροτήματος, ανεβάζει το κόστος κατασκευής του υδραυλικού ανελκυστήρα. Η διαφορά αυτή μειώνεται όσο αυξάνει η διαδρομή και το ωφέλιμο φορτίο του.

3. Κατανάλωση ενέργειας Η κίνηση του ανελκυστήρα κατά την κάθοδο, γίνεται με την πίεση που αναπτύσσεται από το ωφέλιμο φορτίο και το απόβαρο στην επιφάνεια του εμβόλου, χωρίς να λειτουργεί ο κινητήρας, ο τελευταίος λειτουργεί μόνο κατά την άνοδο. Έχει παρατηρηθεί ότι μακροπρόθεσμα η κατανάλωση ενέργειας είναι μειωμένη έως και 10%.

4. Συνθήκες κίνησης Η παρουσία του μπλοκ βαλβίδων, επιτυγχάνει καλύτερη ποιότητα κίνησης στους υδραυλικούς εν συγκρίσει με ανελκυστήρες τριβής δύο ταχυτήτων. Επίσης, η παρουσία της βαλβίδας απεγκλωβισμού, εξασφαλίζει τον αυτόματο απεγκλωβισμό σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, χωρίς την παρουσία πρόσθετου εξοπλισμού.

 

Ανελκυστήρες χωρίς Μηχανοστάσιο - Machine Room Less (MRL)

Αυτή η νέα τεχνολογία δημιούργησε μία δέσμη περιβαλλοντικών ωφελειών. Η σχεδίαση χρησιμοποιεί μικρότερους κινητήρες που οδηγούν σε μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για την εκκίνηση και τη λειτουργία του ανελκυστήρα, καθώς και την αποφυγή πιθανής μόλυνσης του εδάφους. Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό όμως είναι ότι παρέχει σε αρχιτέκτονες και σχεδιαστές πολύ μεγαλύτερη ελευθερία σχεδιασμού.

Πλεονεκτήματα

• Εξοικονόμηση κόστους, καθώς δεν απαιτείται η μελέτη και η κατασκευή χώρου μηχανοστασίου, ο «εξοπλισμός» του χώρου μηχανοστασίου, αλλαγή λαδιού - πιο φιλικό στο περιβάλλον-, ενώ αν υπολογίσουμε το συνολικό κόστος της εγκατάστασης, προμήθειας και τοποθέτησης ανελκυστήρων, κατασκευή μηχανοστασίου, φωτισμός μηχανοστασίου, εξαερισμός - ψύξη μηχανοστασίου κλπ, η προτεινόμενη λύση ανελκυστήρων χωρίς μηχανοστάσιο είναι αρκετά πιο συμφέρουσα από αυτή του συμβατικού τύπου ανελκυστήρων.

• Πρόσθετη αξία στο κτίριο, εφόσον υπάρχει διαθέσιμος χώρος ως μηχανοστάσιο, ο οποίος μπορεί να αξιοποιηθεί διαφορετικά (αποθήκη, κοινόχρηστος χώρος κ.α.)

• Εξοικονόμηση ενέργειας και μειωμένη κατανάλωση ισχύος σε σχέση με υδραυλικό, έως και 40%, χάρη στη νέα τεχνολογία VVVF, Κινητήρας Μόνιμου Μαγνήτη - χωρίς Μειωτήρα στροφών. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι για τον ανελκυστήρα MRL™ 535 kg, 7 Ατόμων, η ισχύς κινητήρα είναι 3,6 Kw, ενώ για τον ανάλογο υδραυλικό ανελκυστήρα 4 στάσεων, η ισχύς του κινητήρα είναι 9 Kw.

• Μεγαλύτερη ταχύτητα εξυπηρέτησης, 1,0 m/s, η οποία θεωρείται κατάλληλη για κτίρια κατοικιών και γραφείων. Σε κτίρια περισσοτέρων των τριών επιπέδων με χρήση κοινού προδιαγράφονται περισσότεροι, συνεργαζόμενοι ανελκυστήρες – Duplex, Triplex κλπ. – όταν η κυκλοφοριακή μελέτη το απαιτεί. Οι υδραυλικοί ανελκυστήρες είναι τελείως ακατάλληλοι για την χρήση σε αυτού του είδους κτίρια (ταχύτητα 0,63 m/s – 60 ζεύξεις / h).

• Διαθέτουν και επιπλέον πλεονεκτήματα, όπως: ελάχιστες «παρεμβάσεις» στον φέροντα οργανισμό / κατασκευή φρέατος με στηρίγματα ανά 2,5m ~ 3,2 m, το ύψος της άνω απόληξης μπορεί να κυμαίνεται από 2900 mm έως 3100 mm, μείωση μεγέθους ασφαλειών και διατομής καλωδίων, λόγω μικρότερης εντάσεως ρεύματος σε σχέση με υδραυλικό, ο πίνακας ελέγχου είναι εγκατεστημένος στην κάσσα της θύρας φρέατος της τελευταίας άνω στάσης.

More in this category: « Φρεάτιο

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Κουμανιώτη 63-67 Πάτρα
  • 2610 341942
  • info[at]kougiaslift.gr
  • www.kougiaslift.gr

NEWSLETTER