Υδραυλικός Ανελκυστήρας

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

Πλεονεκτήματα και Διατάξεις των υδραυλικών ανελκυστήρων

Οι Υδραυλικοί Ανελκυστήρες περιορίζουν στο ελάχιστο τις διαστάσεις των απαιτούμενων χώρων μηχανοστασίου. Ο μηχανισμός είναι συμπαγής και δύναται να τοποθετηθεί άνετα σε πολύ μικρό χώρο. Δεν απαιτείται χώρος μηχανοστασίου στο πάνω μέρος της διαδρομής, οπότε υπάρχει σημαντικό κέρδος, αφού δεν δεσμεύεται μεγάλη επιφάνεια των κοινόχρηστων χώρων του κτιρίου.

Οι Υδραυλικοί Ανελκυστήρες περιορίζουν τις απαιτήσεις πολυδάπανης κατασκευής τοιχωμάτων φρέατος, το απαιτούμενο βάθος είναι σχετικά περιορισμένο και έτσι δεν χρειάζεται βάθος εκσκαφής, ούτε χώρος μηχανοστασίου επάνω από το φρεάτιο.

Η μη προξένηση θορύβου αποτελεί ακόμα ένα “συν”. Ο κινητήρας κι η αντλία βρίσκονται εντός λαδιού και ειδικές αντικραδασμικές βάσεις αποκλείουν την μετάδοση ήχων στο κτίριο.

Επιπλέον, οι Υδραυλικοί Ανελκυστήρες προσφέρουν ομαλές και ασφαλείς διαδρομές. Η μηχανική βαλβίδα (control valve) ελέγχει τη ροή του λαδιού από και προς τον κύλινδρο και διατηρεί σταθερή την ταχύτητα ροής ανεξάρτητα από την θερμοκρασία λαδιού, επιτυγχάνοντας έτσι ομαλές επιταχύνσεις και επιβραδύνσεις του θαλάμου.

Στα θετικά τους κι η άριστη ακρίβεια ισοσταθμίσεως (LEVELING). Οι ηλεκτρονικές συσκευές στο φρεάτιο και η μηχανική βαλβίδα εγγυώνται γι αυτό ανεξαρτήτως φορτίου και θερμοκρασίας του λαδιού.

 

Οι Υδραυλικοί Ανελκυστήρες είναι το αποτέλεσμα δεκάδων ετών πείρας σε κατασκευές και μελέτες. Η κατασκευή τους βασίζεται στην σύγχρονη τεχνολογία και προσφέρει:

-προσαρμοστικότητα σε οποιαδήποτε αρχιτεκτονική κατασκευή

-μεγάλο χρόνο ζωής λειτουργίας

-ελάχιστες επισκευές και συντήρηση

-απλή εγκατάσταση

-μεγάλη άνεση στην χρήση τους

-ασφαλή λειτουργία

Καθοριστικός παράγοντας της ποιότητας τους είναι ότι εγκαθίστανται και ρυθμίζονται από έμπειρο και άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό.

Η αναγκαία ενέργεια για την ανύψωση του φορτίου προέρχεται από μια ηλεκτροκίνητη αντλία. Η αντλία μεταβιβάζει υδραυλικό υγρό σε μια ανυψωτική μονάδα που επενεργεί άμεσα ή έμμεσα στο θάλαμο (μπορούν να χρησιμοποιούνται περισσότεροι από ένας ηλεκτροκινητήρες, αντλίες ή / και ανυψωτικές μονάδες). Κατά την άνοδο, ο ηλεκτροκινητήρας κινεί την αντλία, η οποία με τη σειρά της μεταφέρει το υδραυλικό ρευστό από το καζάνι προς τον κύλινδρο. Ο κύλινδρος γεμίζει με ρευστό με αποτέλεσμα το έμβολο που βρίσκεται στο εσωτερικό του να ανυψώνεται προκαλώντας την άνοδο του θαλάμου.

Η σχέση μεταξύ της απόστασης που διανύει το έμβολο με αυτή που διανύει ο θάλαμος εξαρτάται από τον τύπο της ανάρτησης (άμεση ή έμμεση). Όταν ο θάλαμος φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο ενεργοποιούνται συγκεκριμένοι αισθητήρες, οι οποίοι δίνουν εντολή να σταματήσει η κίνηση του ηλεκτροκινητήρα. Σε αυτό το σημείο η αντλία σταματάει να μεταφέρει ρευστό από το καζάνι στον κύλινδρο, ενώ ταυτόχρονα μια βαλβίδα μη επιστροφής κλείνει και αποτρέπει την επιστροφή του ρευστού στο καζάνι διατηρώντας έτσι σταματημένο τον θάλαμο στο επίπεδο που επιθυμούμε.

Κατά την κάθοδο, δίνεται εντολή στο μπλοκ βαλβίδων να ανοίξει η δίοδος επιστροφής του ρευστού από τον κύλινδρο στο καζάνι. Με αυτό τον τρόπο το βάρος του θαλάμου πίεζει το έμβολο του κυλίνδρου, το οποίο με τη σειρά του ωθεί το ρευστό που βρίσκεται στον κύλινδρο να επιστρέψει στο δοχείο. Η κάθοδος του θαλάμου συνεχίζεται μέχρι να φτάσει το επιθυμητό επίπεδο, οπότε και κλείνουν οι βαλβίδες του μπλοκ αποτρέποντας την επιστροφή του ρευστού στο καζάνι, συγκρατώντας με αυτό το τρόπο το θάλαμο σταματημένο.

 

Ο υδραυλικός ανελκυστήρας αποτελείται από τα παρακάτω μέρη:

1. Μονάδα ισχύος

2. Σωλήνες προσαγωγής και απαγωγής λαδιού.

3. Συγκρότημα εμβόλου - κυλίνδρου.

4. Θάλαμος και φέρον πλαίσιο με τα μέσα ανάρτησης.

5. Οδηγοί

6. Θύρες φρεατίου και θαλάμου.

7. Εξαρτήματα ασφαλείας

8. Ηλεκτρικό μέρος ανελκυστήρα

Βασικό πλεονέκτημα των ανελκυστήρων είναι η ευελιξία τους στην τοποθέτηση του μηχανοστασίου. Η σύνδεση του με το φρεάτιο είναι μόνο με ηλεκτρικά καλώδια και υπάρχει κι ένας εύκαμπτος ελαστικός σωλήνας για την παροχή λαδιού προς το έμβολο. Θετικό των ανελκυστήρων είναι κι ο απεγκλωβισμός στην περίπτωση διακοπής ρεύματος.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Κουμανιώτη 63-67 Πάτρα
  • 2610 341942
  • info[at]kougiaslift.gr
  • www.kougiaslift.gr

NEWSLETTER